Oslávenci

Dnes (Nedeľa 29.3.2015)
Patrik Košuda (9.D)
Miroslav Bros (5.B)
Miroslav Gešper (7.B)
Miroslav Kozenko (6.B)
Miroslav Lenárt (7.A)
Miroslav Sopko (1.C)
Mgr. Miroslav Chytra
Zajtra (Pondelok 30.3.2015)
Jakub Micko (2.C)
 • Exkurzia na Čističke odpadových vôd

  Dňa 24.3.2015 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili chemickej exkurzie na ČOV v neďalekej Lomnici, pri príležitosti Dňa vody. Po pútavom a odbornom výklade pani Ing. Dobranskej, mali žiaci možnosť spoznať samotný proces čistenia vody, ktorú denne znečisťujeme a následne vypúšťame. Naši ôsmaci sa tak netradičným spôsobom oboznámili s trojstupňovou technológiou mechanického a biologického čistenia vody.

 • Úspešný riešiteľ krajského kola v matematickej olympiáde

  Logika, numerika i geometria bola v centre pozornosti deviatakov na krajskom kole v matematickej olympiáde. Dňa 18.marca 2015 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo v matematickej olympiáde v kategórii  Z9. Našu školu úspešne reprezentoval  Patrik Sabol z 9.A a umiestnil sa na 1. mieste. Blahoželáme. :)

 • Pytagoriáda - 36. ročník

  V dňoch 16. a  17. marca 2015 sa žiaci 3. –  8. ročníka zúčastnili obvodového kola v Pytagoriáde.

  Z  12 zúčastnených žiakov bolo  5  úspešných riešiteľov. Všetkým blahoželáme.

  Úspešní riešitelia

  3. ročník

  6. miesto         Zuzana Kovalská          3.A      11+8=19 b      p.Polomčáková

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje na deň 26. 3. 2015 (štvrtok) riaditeľské voľno pri príležitosti Dňa učiteľov...


  Školou, dokonale vyhovujúcou svojmu cieľu, nazývam tú, ktorá je pravou dielňou ľudí; kde sa myseľ žiakov napúšťa leskom múdrosti, aby rýchle prenikala všetko zjavné i tajné, kde sa myseľ a stavy mysle vedú k všeobecnej harmónii cností a kde je srdce vábené božskou láskou a tak opájané... pravou múdrosťou. Slovom, kde učia všetkých všetko. 
                                                                                                      Ján Amos Komenský

 • „ Ako potok je tvoja reč...“

  Hovorené slovo....,taká vzácna vec v dnešnom svete. Vo svete, keď si píšeme SMS, e-maily, či rozprávame spolu na facebooku. Vo svete, keď pre počítačové hry nemajú deti čas na veci iné – zmysluplnejšie. Napriek tomu sú tu ešte žiaci, ktorí si našli čas a poobzerali sa po zaujímavých textoch, vložili do nich kúsok seba, trošku emócií, pohrali sa s melódiou, tempom, hlasom i pauzami.

 • Nezabudnite na svoju pamäť...

  Na našej škole sa stalo dobrým zvykom všímať si zaujímavé medzinárodné dni a aktívne sa  do nich zapájať rôznymi aktivitami. Jedným z takýchto dní je aj Európsky týždeň mozgu. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti  a jeho zraniteľnosť.

  V rámci tejto akcie si žiaci na etickej výchove „masírovali“ svoje mozgové bunky netradičným spôsobom. Zúčastnili sa prednášky v Hornozemplínskej knižnici  s Mgr. Emíliou Antolíkovou o fungovaní mozgu a jeho trénovaní, starostlivosti a techniky udržania dobrej funkcie pamäte. Žiaci si precvičili svoj postreh, dôvtip  a logické myslenie.

 • Okresné kolo v basketbale

  Dňa 5.3.2015 sa žiačky ZŠ Bernolákova zúčastnili Okresného kola v basketbale, kde za účasti piatich škôl obsadili pekné druhé miesto po prehre so Základnou školou Sídlisko 2. Dievčatám za dosiahnutý úspech ďakujeme.

Partneri našej školy

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007