Oslávenci

Dnes (Pondelok 27.4.2015)
Viktória Kičová (5.B)
Viktória Nutárová (5.D)
Jaroslav Tkáč (8.D)
Jozef Petričko
Mgr. Jaroslav Kolcun
Zajtra (Utorok 28.4.2015)
Martin Dvorský (3.A)
Daniela Košudová (5.C)
Matúš Obšinč (6.A)
 • Slávnostná akadémia ...

 • Miesto na krajskom kole...

  24.4.2015 /t.j. piatok/ sa uskutočnilo Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína v Starej Ľubovni.  

  3. kategóriu reprezentoval  žiak VIII.A Adam Tӧrӧk  a 1. kategóriu žiačka III.A Zuzana Kovalská -  víťazi okresného kola.

  V umeleckom prednese prózy si Adam meral sily s ďalšími dvanástimi súťažiacimi – víťazmi svojich okresov.  Každý sa pripravoval zodpovedne a dal do toho všetko, aby sa odprezentoval  čo najlepšie. Každý si uvedomoval, že má len jeden pokus ukázať, čo v ňom je. Každý počúval posledné pokyny svojho učiteľa .  S každým recitátorom sa na začiatku pohrala tréma, ale po prvých slovách sa zmenili na presvedčivých recitátorov. Vypočuli sme si zaujímavé príbehy, humorné i smutné osudy hrdinov .

 • Dodržiavať pravidlá by sme mali všetci

  22.4. je DŇOM ZEME. Nie je náhoda, že sa upozorňuje na tento sviatok, pretože ľudia svojím nerozvážnym  konaním a nedodržiavaním pravidiel spôsobujú, že sa nám naša planéta začína meniť a ukazuje svoju silu. Je  dôležité, aby aj naše deti pochopili, že správať sa zodpovedne a dodržiavať pravidlá je výhodou pre všetkých. V tento významný deň žiaci z krúžkov: kreatívny žiak, z každého rožka troška, počítače hrou, staviame s legom navštívili autoškolu. Rozdelili sa do troch skupín. Prvá skupina zisťovala svoje vedomosti na testoch o dopravných značkách a správania sa žiakov na cestách. Druhá skupina kreslila na chodník dopravné prostriedky, semafory, ale aj policajtov, ktorí regulujú dopravu. Najatraktívnejšia však pre žiakov bola tretia skupina, kde si žiaci priamo mohli vyskúšať jazdu na ceste. Svoju jazdu si spoločne kontrolovali a vzájomne sa upozorňovali na nedostatky. Môžeme len dúfať, že aj tento krásny slnečný deň aspoň trochu pomohol, aby si naše deti uvedomili, že dodržiavať pravidlá sa oplatí.

 • Správne dievča, správny chlapec 2015

  Kto neprišiel v piatok 17.04.2015 o 13,30 hod. do CVČ, môže ľutovať. Uskutočnila sa tam súťaž „Správne dievča, správny chlapec“ na rok 2015. Súťažili chlapci a dievčatá  z nášho ŠKD  v troch súťažných disciplínach. V prvej súťaži sa všetci predviedli v plnej paráde tancom, spevom, recitáciou, hrou na gitare a harmonike. Radosť bolo pozerať na toľko talentovaných detí. V druhej disciplíne deti ukázali svoju zručnosť, fantáziu, šikovnosť pri práci s papierom, plastelínou pri vytváraní krásnych obrázkov. Dievčatá prváčky predviedli, ako sa pletie vrkoč a chlapci, ako uviazať šnúrky na topánkach. V tretej disciplíne sa druháci zapotili pri viazaní cukríkov na špagát a dievčatá pri navliekaní korálok na špajľu. Tretiačky a štvrtáčky ukázali svoju rýchlosť a obratnosť so štipcami a vrchnákmi, chlapci zasa obratnosť pri jazde na kolobežke. Počas celej súťaže nechýbalo napätie a povzbudzovanie divákov. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie. Veď víťazmi boli všetci súťažiaci.   

  Konečné poradie:

 • Poznaj a chráň prírodu

  V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, zážitkového vyučovania vo vyučovacom predmete PRÍRODOVEDA a pripomenutia si Dňa Zeme sa žiaci 4.A a 3. B triedy zúčastnili dňa 16. apríla 2015 exkurzie, ktorá sa niesla pod názvom „Poznaj a chráň prírodu“.
  Žiaci sa na túto exkurziu pripravovali priebežne na hodinách prírodovedy, a to získavaním vedomostí a zručností v tematickom celku „Spoločenstvo – základ života v prírode“. 
  Poznávali, pozorovali a rozlišovali jednotlivé druhy ihličnatých a listnatých stromov a zoznamovali sa s ich charakteristikou, opisom, kresbou.
  Cieľom tejto exkurzie bolo, aby si osvojené teoretické znalosti mohli následne prakticky upevniť a doplniť priamo v prírode, a to v Lesnej škôlke v obci Zámutov. Výchovným cieľom bolo uvedomiť si význam lesa pre človeka a význam jeho ochrany.
  Pod vedením p. Gavaľu spoznali miesto Lesnej škôlky, škôlkovanie stromčekov a starostlivosť o stromčeky počas rastu. Najväčším zážitkom pre deti bolo vysádzanie ihličnatých stromčekov – jedličiek. Zoznámili sa aj so spôsobom zavlažovania a v nádhernej jarnej prírode spoznali Orla krikľavého. Po dobre vykonanej práci v lesnej škôlke sme si pripravili malý piknik – grilovanie a opekanie chutných klobások a slaninky v spoločnosti p. Gavaľu a jeho spolupracovníkov, ktorí nám opísali svoju prácu a vyrozprávali niekoľko zaujímavých príbehov. Na rozlúčku nám darovali niekoľko malých stromčekov / lipu, jedličku, buk, a smrek / pre výsadbu v okolí svojho vlastného obydlia...

 • Zber papiera...

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  „Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

  A preto v týždni od 20.4.2015 do 24.4.2015 sa už tradične uskutoční jarný zber papiera.

  Kedy?   Ráno od 7:15 do 7:55 hod.

      Poobede od 13:45 do 14:30 hod.

  Kde?   Zadný vchod od jedálne (dielňa školníkov)

 • COCA COLA CUP

  Piatok 17.4.2015 sa dievčatá ZŠ Bernolákovej zúčastnili 2. kola Coca Cola Cupu v Belej nad Cirochou. Našim reprezentantkám sa podarilo obsadiť pekné 2.miesto po troch ťažkých futbalových zápasoch, z ktorých sme dva vyhrali. Dievčatám za herný výkon a reprezentáciu školy ďakujeme.

Partneri našej školy

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007