Piatok 6. 5. 2016

Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 6.5.2016)
Jozef Dzuriš (8.B)
René Michael Hajník (1.B)
Viktória Nicole Miklošová (6.A)
Zajtra (Sobota 7.5.2016)
Nela Bartková (2.A)
Viktória Királyová (3.B)
Diana Peržeľová (9.B)
Monika Garlathyová (1.A)
Monika Marjová (6.A)
Monika Peržeľová (8.B)
Monika Petričková

Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

 

Novinky

 • Od 2. mája do 6. mája 2016 prebiehal na našej škole základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka. Tretiaci strávili úžasný týždeň v plaveckej učebni a výsledkom výcviku sa môžu všetci hrdo vystatovať. Počas 5 dní prekonávali svoj strach z vody hravou formou, učili sa dýchať do vody, splývať, orientovať sa vo vodnom prostredí. Postupne sa učili plaveckému štýlu – kraul. V posledný deň všetky deti predviedli svoje výkony a odniesli si domov mokré vysvedčenie.

 •      V súčasnosti sa vo všetkých médiách, no i mimo nich stretávame s pojmami, ktoré sa spájajú s enviromentalistikou alebo s ekológiou. Výnimkou nie sú ani školy. No nie je to módny trend, ale tento záujem o prírodu, jej ochranu a zveľaďovanie vychádza z celkom praktických potrieb každodenného života.

 • V deň sv. Floriána, patróna  hasičov, 4.5.2016  sa žiaci 1.A,1.B a 1.C triedy zúčastnili ukážky hasičskej techniky HaZZ vo Vranove nad Topľou. Zoznámili sme sa s hasičskou technikou a v neposlednom rade s veľmi dôležitou a zároveň nebezpečnou prácou hasičov. Žiaci si mali možnosť z blízka prezrieť hasičskú techniku, sadnúť si do zásahových vozidiel a dokonca aj vyskúšať zásahové oblečenie. Názorne nám predviedli ukážky strihania kovu s hydraulickými nožnicami, hasenie ohňa a dokonca lezenie po lezeckej stene. Deti tak mali možnosť zistiť, že práca hasičov nie je povolaním ale poslaním. Robia ju ľudia s veľkým srdcom, ktorí sú ochotní vrhnúť sa aj do veľmi nebezpečných situácií, len aby zachránili ľudský život. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým príslušníkom, ktorí nám umožnili túto návštevu a tým v nás zanechali veľmi peknú spomienku na dnešný deň.

 • Dňa 28. apríla 2016 sa v CVČ mesta Vranov nad Topľou konal 16. ročník obvodového kola súťaže Slávici z lavice. Speváci súťažili v troch kategóriach do 15 rokov a jedna kategória bola pre žiakov nad 15 rokov. Našu školu reprezentovalo 8 dievčat. V prevej kategórii to bola  žiačka prvého ročníka Monika Garlathyová. Druhú kategóriu reprezentovali žiačky piateho ročníka Simona Košalková a Lenka Pavlová. V kategórii pre 7. – 9. ročník si z našej školy zaspievalo 5 dievčat - Katarína Janičová, Nora Mikčová, Alexandra Jevčáková, Ľudmila Bindasová a Simona Baranová. Medzi ocenenými na popredných priečkach nechýbala žiačka z triedy 9. C Nora Mikčová, ktorá si po bezchybnom výkone aj napriek silnej konkurencii vyspievala krásne 1. miesto s postupom na krajskú súťaž v Prešove.

 • ​Vo štvrtok 28. 4. 2016 sa žiaci 6. ročníka ZŠ Bernolákova ul. vypravili na exkurziu Lesného náučného chodníka Tajch a Ranča Breziny v blízkosti obce Pavlovce. Napriek nočnému lejaku nás privítalo slnečné ráno a prísľub pekného počasia. V obci Pavlovce sme stretli pracovníka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou Ing. Samuela Brussa, ktorý nás sprevádzal na celej trase. Ukázal nám krásy miestnej flóry a fauny, oboznámil s ťažbou a prepravou vyťaženého dreva, so starostlivosťou o les, s históriou lesného hospodárstva na Slovensku. Mali sme možnosť vidieť zákutia prírody ako Zárez Stravného potoka, vzácneho živočícha salamandru škvrnitú, semenné sady borovíc, smrekovcov, javorov, jaseňov, aj na klimatické zmeny citlivého bresta horského, lesné škôlky a snehové jamy, pramene, či sochu Márie Terézie. Odborný výklad Ing. Brussa bol doprevádzaný tabuľami rozmiestnenými popri lesnom chodníku.

 • „Ó, mojej matky reč je krásota,
  je milota, je rozkoš, láska svätá;
  je, vidím, cítim, celok života,
  môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
  a moja odev, ktorej neviem ceny…“

  (P. O. Hviezdoslav: Letorosty III)
   

  Toto sú slová básnika, ktoré sa stali odkazom pre mnohé nasledujúce generácie a ktoré neraz sprevádzajú (hoc často  podvedome) i mládež dnes.

 • Dňa 26.4. si na hodine vlastivedy žiaci 2.A triedy pripravili projekty na tému: Naše mesto. So svojimi prácami predstúpili pred spolužiakov a oboznamovali ich s historickými pamiatkami mesta. Najviac ich zaujala židovská synagóga, ktorej obrázky videli prvýkrát. Veľa sa dozvedeli o Bazilike Minor, ako vznikol názov nášho mesta, kde sa nachádza židovský cintorín, či pamätník SNP. Rozprávanie žiakov bolo pútavé a projekty veľmi zaujímavé. Žiaci sa už tešia na pokračujúce vystúpenia spolužiakov, kde veria, že sa ešte všeličo nové o našom meste dozvedia.

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007