Oslávenci

Dnes (Pondelok 8.2.2016)
Šimon Kizling (2.B)
Kristína Šumberová (7.A)
Zajtra (Utorok 9.2.2016)
Katarína Brozová (8.C)
Leonard Javorský (3.B)
Tatiana Jurovčáková (9.D)
Šimon Polaščík (4.B)
RNDr. Ľubica Hrinková
 • Plavecký výcvik je žiakom poskytnutý bezplatne, plavecká čiapka je povinná (možnosť si zapožičať za poplatok 10 centov na deň).

  Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, poriadok plaveckej učebne, riadiť sa pokynmi dozoru a plaveckých inštruktorov a dodržiavať zásady bezpečného správania.

  Tento výcvik je určený pre deti základných škôl. Po zvládnutí elementárnych plaveckých prvkov ako ponáranie sa, splývanie a dýchanie do vody sa u detí kladie dôraz na ich ďalší plavecký rozvoj a zdokonalovanie. Počas celého výcviku dieťa napreduje a na konci je schopné samostane odplávat aspoň dvoma plaveckými spôsobmi, zručnejší aj viacerými.

 • Dňa 4. 2. 2016 sa v CVČ konalo okresné kolo 44. ročníka Geografickej olympiády.

  Z celkového počtu 68 súťažiacich bolo úspešných len 26, t.j. 38%. Tento nízky počet úspešných riešiteľov bol určite ovplyvnený zmenou obsahového zamerania Geografickej olympiády, ktoré nekorešponduje s učebnými osnovami, čiže vyžaduje od súťažiacich náročnú individuálnu domácu prípravu.

 • V stredu 3.2. prebehlo obvodové kolo Biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili 2 žiačky  9.ročníka. 

  Katarína Baškovská / IX.B / sa v teoretickej časti  popasovala s otázkami o stavbe a životných prejavoch  rastlín a živočíchov, ale aj z oblasti ochrany prírody či enviromentálnej výchovy. V praktickej časti sa spájajú vedomosti so zručnosťami žiaka s prírodninami.Získala  3.miesto.

 • V nedeľu 31.1. 2016 sa v obci Dlhé Klčovo uskutočnil už 25. ročník okresnej súťaže v speve detí základných škôl – kategórie ľudová pieseň a populárna pieseň - TALENTY 2016. V dvoch kategóriách – do 10 rokov a od 11 do 15 rokov súťažilo  31 talentovaných sólistov a 4 detské spevácke skupiny. Víťazi ľudovej piesne postupujú do krajského kola celoslovenskej súťažnej prehliadky Hudobného folklóru detí, ktoré sa bude konať v Raslaviciach 24.4.2016. Účinkujúci sa súťažne prezentovali v jednotlivých kategóriách javiskovým výstupom a to: v kategórii ľudová pieseň dvoma piesňami (pomalá, rýchla) a v kategórii populárna pieseň jednou piesňou. Odborná porota pri hodnotení  prihliadala v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa. Hodnotila zdroj, materiál s ktorým interpret pracoval, interpretáciu (štýlovú, regionálnu, technickú), spracovanie materiálu a celkový prejav.

 • Vo štvrtok 28.januára 2016 sa dvaja zo žiakov našej školy – Terézia Terifajová /IX.A/ a Samuel Hermanovský /VII.B/ zúčastnili na 24. ročníku Memoriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky v Prešove. Terézia si vyskákala krásne 1. miesto, keď v hale zdolala latku vo výške 150cm, čím len o 1cm zaostala za jej osobným rekordom a tým aj jej vlastným školským rekordom. Je to výkon, ktorý udáva mladej výškarke veľkú perspektívu, keďže sa už na svojich prvých súťažiach dokázala zaradiť medzi najlepšie žiačky vo svojej disciplíne na Slovensku. Samuel svojím výkonom s hodnotou 150cm a zlepšením osobného rekordu o celých 9cm taktiež ukázal atletickú perspektívu, dokonca možno aj na zdolanie školského rekordu, ktorým je latka vo výške 183cm. Držíme našim nádejným športovcom palce aj na nadchádzajúcich halových M-SR, kde sa znova pokúsia o osobné rekordy a v prípadde deviatačky Terifajovej možno aj o nový školský rekord.

 •         V Prešove sa stretli tí najlepší z 12 okresov nášho kraja na KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a naša žiačka Soňa Kolcunová / IX.A / si po usilovnej a zodpovednej príprave vybojovala úžasné 1. miesto. Cesta za úspechom nie je nikdy ľahká. Žiak musí obetovať svoj voľný čas príprave a potom, keď to príde, musí si zachovať chladnú hlavu, rozvážne a pohotovo reagovať, správne sa rozhodnúť, zahodiť stres alebo ho aspoň ovládať. Vždy je iba jeden pokus, tu neexistuje druhá šanca ani opravný termín. Na tejto súťaži sa v žiakovi musia skĺbiť: vedomosti  z troch oblastí jazyka , ďalej čítanie s porozumením, fantázia a tvorivosť / pritom všetkom nezabúdať na správny pravopis/ a nakoniec ….byť ešte aj dobrý rečník, t.z. zaujať svojimi myšlienkami, hlasom, postojom i gestikuláciou. Soňa Kolcunová presvedčila porotu vo všetkých týchto oblastiach, a tak si zabezpečila postup na celoslovenské kolo.

 • V piatok po polročnom vysvedčení som sa vybral s niekoľkými svojimi spolužiakmi, ale aj žiakmi z iných tried našej školy do Košíc, kde sa odohral hokejový zápas medzi HC Košice - HK Poprad a ja prvýkrát vo svojom živote som bol priamym účastníkom tohto športového podujatia.
  Už samotný štadión na mňa pôsobil ohromujúco a otvorenie hymnou SR bol veľmi zaujímavý pocit. Videl som všetko, čo sa v hokeji dá vidieť. Peknú hru, 4 góly, malé „ručné“výmeny názorov, ktoré veľmi rýchlo zastavili rozhodcovia, predĺženie a nakoniec samostatné nájazdy, ktoré priniesli konečné víťazstvo Košičanom – štadión burácal . Počas celého zápasu sme povzbudzovali, skandovali, tlieskali. Boli sme takí správni fanúšikovia. Medzihru vypĺňala rytmická hudba, na ktorú tancovali mažoretky a tiež milý maskot. Raz sme sa dokonca videli na obrovských obrazovkách nad štadiónom, bolo to úžasné, všetkým sme zakývali. Samozrejme, nechýbali ani vedierka s pukancami.
  Všetko to ubehlo veľmi rýchlo a už sme sa viezli naspäť domov. V autobuse pani učiteľka povedala, že jej tam chýbala mexická vlna, a tak sme si ju urobili dvakrát, aby tomuto popoludniu už naozaj nič nechýbalo. Bol to úžasný zážitok, za ktorý ďakujeme pani učiteľkám Šustovej a Mihókovej i pánovi riaditeľovi , ktorí tam s nami boli, že nám také niečo umožnili a sľúbili nám, že si to zopakujeme. Už teraz sa teším!

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007