Oslávenci

Dnes (Štvrtok 28.5.2015)
Simona Baranová (6.C)
Veronika Vaľovčinová (2.B)
Viliam Goldmann (9.C)
Zajtra (Piatok 29.5.2015)
Samuel Hliva (8.A)
Silvia Nemčíková (8.C)
 • Slávici z lavice na kraji

  ABC - centrum voľného času v Prešove zorganizovalo dňa 18. mája 2015 v poradí už 17. ročník krajského kola súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice. V priestoroch PKO Čierny orol sa zišli desiatky mladých interpretov zo základných a stredných škôl prešovského regiónu.

  Ich spevácke výkony hodnotila porota zložená zo známych hudobníkov, spevákov a pedagógov spevu. Členmi poroty boli Martin Husovský, Dáša Kostovčíková, Radoslav Moznich, Zuzana Slavíková a Pavol Štieber. Na otvorení sa zúčastnil a prítomným sa prihovoril aj vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov Jozef Muránsky. V programe vystúpili žiaci ZUŠ Grimmy, mažoretky Labi, spoločenské tance, breaková skupina, Hip – hop, Gymnastky ABC - CVČ a Ondrej Ferko zo ZŠ Sibírska.

 • Za krásami našej prírody

  Ani zlé ranné počasie v stredu /t.j.20.5.2015/ neodradilo žiakov VIII.A,B triedy  vybrať sa do prírody za poznávaním jednej z Národných prírodných rezervácií Slovenska na neďaleký vrch sopečného pôvodu - Sninský kameň /1005 m n.m./, najvýraznejšou dominantou Vihorlatských vrchov, tiež  Morské oko /619 m n.m./, prírodné jazero s hĺbkou 25,1m, ktorého vznik spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti.

 • Biblické dobrodružstvo – noc v škole :)

  Naša základná škola sa na prelome 15. a 16. mája 2015 stala už tretíkrát miestom realizácie výnimočnej akcie, na ktorú žiaci, ale aj učitelia len tak ľahko nezabudnú.

  Štyridsaťdva piatakov a šiestakov totiž spoločne so svojimi učiteľmi prežili noc v škole, počas ktorej objavovali hodnotu Božieho slova. Okrem svätej omše, ktorú slúžil pán kaplán Marek Hospodár, a ktorá sa netradične konala v priestoroch školy, sa žiaci rozdelení do skupín zapojili do rôznych súťažných aktivít, ktoré preverili nielen ich vedomosti, ale aj zručnosti, fantáziu a tvorivosť. Zážitkom pre žiakov nebolo len spoločné agapé a večerné zamyslenie sa nad Božím slovom, ale aj nočná vybíjaná či futbal v školskej telocvični. Všestranné aktivity žiaci vykonávali s nadšením, čo sa prejavilo aj na pozitívnej atmosfére a veľkej radosti detí. Ovocím tejto noci sú nielen nové kamarátstva, ale aj krásne spomienky na plnohodnotne strávený čas.

 • Deň matiek v ŠKD

  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamkám, čo pre nás znamenajú, ako ich máme radi  a vyjadriť im našu veľkú vďaku.

  14. mája 2015 pomyselnú kytičku uvili svojím slávnostným kultúrnym programom deti zo všetkých oddelení školského klubu.

  Za zvukov krásnej piesne pre mamičku v závere odovzdali mamkám vlastnoručne vyrobené darčeky.

 • Slávik Slovenska 2015 - Opäť víťazstvo a postup do krajského kola!

  V CVČ vo Vranove nad Topľou sa v piatok 15.5. 2015 uskutočnil jubilejný 25. ročník súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2015. Stretlo sa tu 27 detských spevákov ľudových piesní z nášho okresu, rozdelených do troch kategórií.  Súťažiaci súťažili s dvoma piesňami – jedna musela pochádzať zo Spevníčka SS 2015 a musela mať minimálne dve slohy. Pri jednej z piesní bola povinnosť inštrumentálneho sprievodu, druhá pieseň bola bez sprievodu (á capella), aby mohla porota posúdiť samostatný výkon speváka. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesní i celkový dojem – vystupovanie spevákov. Napriek tomu, že hodnotenie spevákov nebolo jednoduché, nakoľko úroveň spevu každoročne rastie, porota odmenila tých najlepších.

 • Správne držanie tela

  Správne držanie tela – tak znela téma besedy pre žiakov 4. ročníka, ktorá sa uskutočnila 14. mája. Náš hosť, fyzioterapeut Bc. Peter Pavlik, žiakom vo forme prezentácie a pútavého výkladu predstavil  správne zakrivenie chrbtice a upozornil  na dôsledky nesprávneho držania tela. Počas besedy sa mnohí žiaci priznali, že nesedia správne, a práve v sede je naša chrbtica zaťažovaná najviac. Veľa času stráveného za počítačom má neblahé dôsledky, a preto je dôležité, aby viac športovali a hýbali sa. V závere mali žiaci možnosť klásť otázky, ktorých bolo mnoho, čo svedčí o tom, že ich daná tematika zaujala. S naším milým hosťom sme sa rozlúčili správnym držaním tela a poznaním, že zdravie je neoceniteľným darom, o ktorý sa treba starať.

 • Botanikiáda 2015 – úspech Kristíny Borošovej a Viktórie Miklošovej

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla pred šiestimi rokmi do života projekt BOTANIKIÁDA pre žiakov piateho ročníka ZŠ a ich učiteľov biológie. Projekt po svojej trojročnej realizácii s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR, v roku 2013 získal nový rozmer vstupom partnerov. Cieľom projektu je motivovať a povzbudiť žiakov o záujem prírodovedných predmetov a zároveň si overiť svoje vedomosti v konfrontácii s ostatnými žiakmi základných škôl v regionálnom kole. Botanikiáda 2015 sa uskutočnila 13. mája a niesla podtitul „Čo ukrývajú stromy“ a zúčastnili sa jej žiačky Kristína BorošováViktória Miklošová z V.A, ktoré získali maximálny počet bodov  pri riešení jednotlivých tematických úloh tejto súťaže. Tešíme sa a blahoželáme.

Partneri našej školy

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007