Oslávenci

 • Nové číslo školského časopisu...

  Na stránke pribudlo nové číslo školského časopisu... Klik sem...

 • Jesenné prázdniny

       V dňoch  30. 10. a 31. 10. sú jesenné prázdniny. Po nich nasledujú dni, keď si v našich rodinách spomíname na všetkých, ktorí boli v minulosti súčasťou našich životov a ticho sa z nich vytratili. K prejavom úcty sa pripájame aj my a prajeme Vám všetkým pokojné rodinné dni. 
       Po jesenných prázdninách začína vyučovanie v pondelok, 3. novembra 2014.

 • Smútočný oznam

  S veľkým zármutkom oznamujeme smutnú skutočnosť, že nás 29. 10. navždy opustila spolužiačka, kamarátka a výborná žiačka III. A triedy, Eliška Bartková. Eliška bola obľúbenou spolužiačkou a dobrou kamarátkou s vynikajúcimi vlastnosťami, ktorými si získala každého, kto sa ocitol v jej blízkosti. Nikto z nás nemal možnosť rozlúčiť sa s Eliškou, lebo odišla rýchlo a veľmi nečakane. Lúčme sa s ňou tichou spomienkou.

 • Divadielko všetkými desiatimi

  Pondelok, 27. 10. 2014, sa v prvom ročníku začal netradične. Žiaci VII.A triedy pripravili pre najmladších spolužiakov z I.B a I.A milé prekvapenie v podobe ľudových rozprávok sprevádzaných prstovým divadielkom. Prechádzka ríšou fantázie bola príjemným osviežením, po ktorom si  prváci spoločne zacvičili a zaspievali. Hravo a výborne zvládli aj prírodovedné otázky a veselo naladení pokračovali v ďalšom vyučovaní.

 • Aktualizácia

  Aktualizovali sme podujatia ŠKD 2014/2015...

 • Zdravý a aktívny životný štýl s I.B

  Žiaci  I. B sa v októbri  zapojili do celoslovenského projektu  Hovorme o jedle. Z ponúkaných tém si vybrali Zdravý a aktívny životný štýl, ktorý by mal byť súčasťou každého nášho  dňa. Aktivity prebiehali počas vyučovacích hodín prírodoveda, telesná výchova, výtvarná výchova a dopravná výchova. Začali sme  prechádzkou v pestrej  jesennej prírode, ktorá nám osviežila telo aj myseľ. Rýchla, ale opatrná  jazda na kolobežkách bola veľmi zábavná. Popoludní sme načerpali sily cvičením v prírode. Ovocie a zelenina, ktoré krásne vyzerá a výborne chutí, nás opäť nabili energiou. Cítime sa výbore. Nechcete to skúsiť aj vy?

 • Bolo nám veselo

  Žiaci 1.A a 1.B privítali 22.októbra škôlkarov z Čemerného. Na úvod ich stretnutia im prváci zaspievali a škôlkari sa predviedli ako šikovní recitátori. Hádanky z interaktívnej tabule zaujali všetkých a zároveň ich aj pobavili. Neskôr chlapci pracovali s legom a dievčatá kreslili  zaujímavé figúrky. Spoločne vytvorili pekné práce, pričom sa i pozabávali a bolo im spolu dobre. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 • EXKURZIA - PLANETÁRIUM PREŠOV

  Dňa 13. októbra 2014, t.j. pondelok, sa žiaci obidvoch štvrtých ročníkov /4.A, 4.B/ zúčastnili na školskej exkurzii. Cieľom exkurzie bolo navštíviť Planetárium v Prešove. Jeho hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Činnosť planetária je adresovaná žiakom a pedagógom na všetkých stupňoch škôl, deťom predškolského veku, dospelým, rôznym záujmovým skupinám.

 • Spoznávaj Slovensko!

  Do projektu Spoznávaj Slovensko sa v septembri zapojili aj žiaci 4.A triedy na ZŠ Bernolákova. Členky Informačného a vzdelávacieho inštitútu pre nich pripravili prezentácie v PowerPointe zo zaujímavých miest východného Slovenska, ktoré navštívili v rámci exkurzií. Žiaci nové vedomosti získavali tiež hravou a zábavnou formou - ePexesom, klasickým pexesom, vytvoreným záložkami do kníh. Získané vedomosti tak môžu využiť na hodinách vlastivedy.

 • Zážitkové vyučovanie

  V piatok, 17. októbra, sa areál ZŠ Bernolákova stal miestom zrazu dravcov. Vo výukovom programe v rámci environmentálnej výchovy sa nám predviedli ohrozené a zákonom chránené dravé vtáky od malého výra, cez myšiakov, sokolov, orlov, sovy až po veľkého supa s rozpätím krídel tri metre. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s najznámejšími druhmi dravcov a zároveň dostali podrobný výklad, čím je ktorý dravec zaujímavý. Výklad bol spestrený súťažami a malými výhrami. Najzaujímavejšie však boli ukážky dravcov „v akcii“, pri lete a pri lovení. Niektorí žiaci mali možnosť privolať si dravce na ruku. Vidieť, počuť a zažiť, znamená spoznať - spoznať nevšednú krásu dravých vtákov, ktoré sú súčasťou našej prírody a zasluhujú si našu pozornosť a ochranu.

Partneri našej školy

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007